Seneste 50 fotos

Skogshare, Hallands Väderö

Skogshare, Hallands Väderö, Halland (Maj 2024)

Spættet sæl med unger

Spættet sæl med unger, Halland (Maj 2024)

Stor præstekrave, Hallands Väderö

Stor præstekrave, Hallands Väderö, Halland (Maj 2024)

Strandskader, Hallands Väderö

Strandskader, Hallands Väderö, Halland (Maj 2024)

Topskarv, Hallands Väderö

Topskarv, Hallands Väderö, Halland (Maj 2024)

Topskarv, Hallands Väderö

Topskarv, Hallands Väderö, Halland (Maj 2024)

Fiskeørn

Fiskeørn, Strødam Engsø (Maj 2024)

Havørn

Havørn, Strødam Engsø (Maj 2024)

Havørn

Havørn, Strødam Engsø (Maj 2024)

Havørn - brasen smutter af krogen

Havørn - brasen smutter af krogen, Strødam Engsø (Maj 2024)

Havørn

Havørn, Strødam Engsø (Maj 2024)

Havørn

Havørn, Strødam Engsø (Maj 2024)

Havørn

Havørn, Strødam Engsø (Maj 2024)

Rådyr - unge bukke prøver hinanden af

Rådyr - unge bukke prøver hinanden af, Strødam Engsø (Maj 2024)

Mursejler

Mursejler, Sjælsø (Maj 2024)

Mursejler

Mursejler, Sjælsø (Maj 2024)

Gøg

Gøg, Sjælsø (Maj 2024)

Kærsanger take-off

Kærsanger take-off, Sjælsø (Maj 2024)

Rørspurv med mad til ungerne

Rørspurv med mad til ungerne, Sjælsø (Maj 2024)

Sjagger

Sjagger, Sjælsø (Maj 2024)

Tornsanger

Tornsanger, Sjælsø (Maj 2024)

Husskade

Husskade, Sjælsø (Maj 2024)

Rørsanger

Rørsanger, Sjælsø (Maj 2024)

Lys musvåge i modlys

Lys musvåge i modlys, Sjælsø (Maj 2024)

Kvæk kvæk

Kvæk kvæk, Ganløse Ore (Maj 2024)

Rødrygget tornskade - han

Rødrygget tornskade - han, Ganløse Ore (Maj 2024)

Rødrygget tornskade - han

Rødrygget tornskade - han, Klevads Mose (Maj 2024)

Blishøne

Blishøne, Sjælsø (Maj 2024)

Gøg forlader udsigtsposten

Gøg forlader udsigtsposten, Sjælsø (Maj 2024)

Tornsanger

Tornsanger, Sjælsø (Maj 2024)

Rørspurv - han

Rørspurv - han, Sjælsø (Maj 2024)

Gul vipstjert

Gul vipstjert, Værneengene (Maj 2024)

Hare

Hare, Værneengene (Maj 2024)

Hare

Hare, Værneengene (Maj 2024)

Stor kobbersneppe

Stor kobbersneppe, Værneengene (Maj 2024)

Stor kobbersneppe i morgendug

Stor kobbersneppe i morgendug, Værneengene (Maj 2024)

Brushane

Brushane, Skjern Enge (Maj 2024)

Engpiber

Engpiber, Værneengene (Maj 2024)

Sanglærke

Sanglærke, Værneengene (Maj 2024)

Stor kobbersneppe

Stor kobbersneppe, Værneengene (Maj 2024)

Tinksmed

Tinksmed, Skjern Enge (Maj 2024)

Tinksmed

Tinksmed, Værneengene (Maj 2024)

Vibe i badet

Vibe i badet, Værneengene (Maj 2024)

Toppet lappedykker med suder

Toppet lappedykker med suder, Sjælsø (Maj 2024)

Toppet lappedykker med suder

Toppet lappedykker med suder, Sjælsø (Maj 2024)

Løvsanger på farten

Løvsanger på farten, Sjælsø (Maj 2024)

Løvsanger i pilebusk

Løvsanger i pilebusk, Sjælsø (Maj 2024)

Blishøne

Blishøne, Vaserne (Maj 2024)

Gransanger

Gransanger, Sjælsø (Maj 2024)

Skarv med redemateriale

Skarv med redemateriale, Vaserne (Maj 2024)

Skarv med redemateriale

Skarv med redemateriale, Vaserne (Maj 2024)