Svalbard juni 2020

Indflyvning over interessante skyformationer

Udsigt fra Longbyearbyen

Typisk landskab

De smukke bjerg er rige på kulforekomster

Nedlagt svævebane til kultransport

Nedlagt svævebane til kultransport

Gammel kulkran

Naturlige og kunstige kulbjerge

Mineindustrien pynter sjældent i landskabet

Dekorative hjulspor

Close-up af isformation

Turens eneste isbjørn

Smeltevandsdelta

Det lille hus på prærien

Kirkegården i Longyearbyen

Redningsøvelse

Verdensfrøbanken - Svalbard Global Seed Vault

Nu til dags satses der primært på turisme

Det kræver snescootere... mange snescootere

Slædehundekørsel er også populært - både sommer og vinter

Det kræver slædehunde... mange slædehunde

Fuglene på Svalbard er ofte ret tillidsfulde

Klaus har fået en kjove på kornet

Per forsøger sig med rylerne

Klaus med dekorativ baggrund

Per fotograferer stenbræk med iPhonen

Vandreren over tågehavet anno 2020 (frit efter Caspar David Friedrich)

Fotografering af polarræven stod øverst på vores to-do-liste

Det lykkedes heldigvis i rigt mål

Polarræv på stranden

Polarræven var ved at skifte til sommerpels

Træt og tillidsfuld polarræv

Polarræv i aftenlys

Polarræven var glad for ederfugleæg

Svalbardren

Hvidhval

Almindelig kjove

Close-up af almindelig kjove

Søkonger i formationsflyvning

Thorshane

Thorshane

Stor præstekrave

Sortgrå ryle

Almindelig ryle

Bramgæs

Havterne med fangst

Havterne med stor fangst

Rødstrubet lom

Havlit

Kortnæbbet gås

Snespurv

Svalbardrype - han

Svalbardrype - hun

Selfie med polarræv. Foto: Klaus Brodersen

Vi boede på Hostel 102 (det orange hus til højre)

Til toppen af siden