Padder og krybdyr

Hugorm

Grn fr

Almindeligt firben

Stlorm

Spidssnudet fr

Markfirben

Skrubtudse

Snog

Springfr

Stor vandsalamander