Strandskade · Eurasian oystercatcher · Haematopus ostralegus
Strandskade

Strandskade, Lovns Bredning (Juni 2024)

Strandskade

Strandskade, Nationalpark Thy (Juni 2024)

Strandskader, Hallands Väderö

Strandskader, Hallands Väderö, Halland (Maj 2024)

Strandskade

Strandskade, Gilleleje (Marts 2022)

Strandskade

Strandskade, Munkerup (Marts 2022)

Strandskade

Strandskade, Fanø (Juni 2020)

Tilbage til oversigten