Stor skallesluger · Common merganser · Mergus merganser
Stor skallesluger

Stor skallesluger, Sjælsø (Februar 2024)

Storsmilende stor skallesluger

Storsmilende stor skallesluger, Mølleåen (Januar 2024)

Stor skallesluger - han

Stor skallesluger - han, Sjælsø (December 2023)

Stor skallesluger i tågen

Stor skallesluger i tågen, Småland (Marts 2023)

Stor skallesluger - hun

Stor skallesluger - hun, Sjælsø (Februar 2023)

Stor skallesluger

Stor skallesluger, Sjælsø (December 2022)

Stor skallesluger - hun

Stor skallesluger - hun, Sjælsø (December 2022)

Stor skallesluger - han

Stor skallesluger - han, Småland (Februar 2022)

Stor skallesluger - hun

Stor skallesluger - hun, Sjælsø (Januar 2022)

Stor skallesluger - han og hun

Stor skallesluger - han og hun, Sjælsø (December 2021)

Stor skallesluger - hun

Stor skallesluger - hun, Sjælsø (December 2021)

Stor skallesluger

Stor skallesluger, Sjælsø (December 2019)

Stor skallesluger - hun

Stor skallesluger - hun, Furesøen (December 2009)

Tilbage til oversigten