Rødhals · European robin · Erithacus rubecula
Rødhals

Rødhals, Birkerød (December 2022)

Rødhals

Rødhals, Sjælsø (Marts 2024)

Rødhals med bytte

Rødhals med bytte, Allerød Sø (Januar 2024)

Rødhals

Rødhals, Allerød Sø (Januar 2024)

Rødhals

Rødhals, Birkerød (November 2023)

Rødhals

Rødhals, Birkerød (November 2023)

Rødhals før takeoff

Rødhals før takeoff, Birkerød (November 2023)

Syngende rødhals

Syngende rødhals, Mølleåen (Marts 2023)

Rødhals

Rødhals, Birkerød (December 2022)

Rødhals

Rødhals, Birkerød (November 2022)

Rødhals

Rødhals, Arboretet (Februar 2022)

Rødhals

Rødhals, Arboretet (Januar 2022)

Rødhals

Rødhals, Høvelte (December 2021)

Rødhals

Rødhals, Sjælsø (Maj 2021)

Rødhals

Rødhals, Sjælsø (April 2021)

Rødhals

Rødhals, Mølleåen (Februar 2021)

Rødhals

Rødhals, Birkerød (Januar 2019)

Rødhals

Rødhals, Birkerød (Januar 2019)

Tilbage til oversigten