Lille lappedykker Little grebe Tachybaptus ruficollis
Lille lappedykker

Lille lappedykker, Vaserne (Oktober 2021)

Lille lappedykker

Lille lappedykker, Vaserne (Oktober 2021)

Lille lappedykker

Lille lappedykker, Vaserne (Oktober 2021)

Lille lappedykker - dununge

Lille lappedykker - dununge, Vaserne (Oktober 2021)

Lille lappedykker

Lille lappedykker, Sjls (September 2021)

Lille lappedykker

Lille lappedykker, Sjls (September 2021)

Tilbage til oversigten