Planter


Biblomst

Padderokker

Forårsbregne

Bjergknopurt

Ridder-Gøgeurt

Hvid anemone

Forglemmigej

Rundbælg

Hedelyng

Eng-klokke

Klit-stedmoderblomst

Trevlekrone

Flueblomst

Rundbladet soldug

Rundbladet soldug

Røllike

Torskemund

Kamphanekro

Djævelsbid med fehår

Almindeligt fingerbøl

Bregner

Padderokke

Eranthis

Plettet gøgeurt

Østrisk hør

Dynd-padderokke

Horndrager

Plettet gøgeurt

Foder-Esparsette

Pomeranshøgeurt

Vintergæk

Kæruld

Læge oksetunge

Gederams

Hvid anemone

Engkarse

Rundbladet soldug

Dild

Bittersød natskygge

Purpur-gøgeurt

Åkande

Følfod

Japansk hestehov

Mælkebøtte

Åkande