Naturornamentik


Barkbillelarverne har gnavet radiale gange ud fra den centrale modergang i midten.Naturornamentik  Barkbillelarverne har gnavet radiale gange ud fra den centrale modergang i midten.  

Bøllemosen, Rudersdal, Danmark (December 2014)