Motion blur


Vinden får et stykke bark på et gammelt grantræ til at svinge som et pendulMotion blur  Vinden får et stykke bark på et gammelt grantræ til at svinge som et pendul  

St. Dyrehave, Allerød, Danmark (September 2014)