Grønåret kålsommerfugl


Green-veined White
· Pieris napi


Grønåret kålsommerfugl  Green-veined White  Pieris napi

Allerød sø, Allerød, Danmark (Juli 2011)