Kejserkåbe


Hun · Silver-washed Fritillary
· Argynnis paphia


Kejserkåbe  Hun · Silver-washed Fritillary  Argynnis paphia

Holmegaards Mose, Fensmark, Danmark (Juli 2011)