Efterår på landetEfterår på landet    

Vilslev Enge, Esbjerg, Danmark (August 2016)