Almindelig blåfugl


Common Blue
· Polyommatus icarus


Almindelig blåfugl  Common Blue  Polyommatus icarus

Hammer Bakker, Aalborg, Danmark (Juni 2012)