Grønåret kålsommerfugl


Green-weined White
· Pieris napi


Grønåret kålsommerfugl  Green-weined White  Pieris napi

Kattehale Mose, Allerød, Danmark (August 2009)