Dekonstruktivistisk universitetsbyggeri


Stata Center på Massachusetts Institute of Technology tegnet af Frank GehryDekonstruktivistisk universitetsbyggeri  Stata Center på Massachusetts Institute of Technology tegnet af Frank Gehry  

MIT, Boston, USA (Oktober 2016)