Klitperlemorsommerfugl


Niobe fritillary
Argynnis niobe


Klitperlemorsommerfugl  Niobe fritillary  Argynnis niobe

Stenbjerg, Nationalpark Thy, Danmark (Juli 2016)