"A camera is an instrument that teaches people how to see without a camera." Dorothea Lange

Nyeste først

Babysitter · Butsnudet frø · Common Frog · Rana temporaria Spidssnudet frø · Hannerne kan i parringstiden skifte farve fra brun til lyseblå, når vandet har den rigtige temperatur Vandstær · Dipper · Cinclus cinclus Blue moon Ræv · Fox · Vulpes vulpes Månehalo · Iskrystallerne i skyen har en 6-kantet form som bryder månelyset så der dannes en ring med en diameter på 22°

       Næste side >>