Sorthalset lappedykker Black-necked grebe Podiceps nigricollis
Sorthalset lappedykker

Sorthalset lappedykker, Sneum (Juni 2021)

Tilbage til oversigten