"A camera is an instrument that teaches people how to see without a camera." Dorothea Lange

Landskaber

Tystrup sø Klithede Yder Bjerrum Sommerskyer over Kongeåen Høstriber Formation · Foldet moler med askelag fra vulkansk aktivitet

       Næste side >>