"Don’t photograph what it looks like, photograph what it feels like" David Allen Harvey

Padder og krybdyr

Stålorm · Slow Worm · Anguis fragilis Babysitter · Butsnudet frø · Common Frog · Rana temporaria Parring · Butsnudet frø · Common Frog · Rana temporaria Spidssnudet frø · Hannerne kan i parringstiden skifte farve fra brun til lyseblå, når vandet har den rigtige temperatur Ræv · Fox · Vulpes vulpes Hugorm · European Adder · Vipera berus

       Næste side >>