"A photographer's main instrument is his eyes." Manuel Alvarez Bravo

Sommerfugle

Gul høsommerfugl · Pale Clouded Yellow · Colias hyale Mørk pletvinge · False heath fritillary · Melitaea diamina Mørk pletvinge · False heath fritillary · Melitaea diamina Rødplettet blåfugl · Brown Argus · Aricia agestis Fransk bredpande · Oberthür's grizzled skipper · Pyrgus armoricanus Sortplettet bredpande · Han · Northern Chequered Skipper · Carterocephalus silvicolus

<< Forrige side        Næste side >>