"A camera is an instrument that teaches people how to see without a camera." Dorothea Lange

Former og farver

Sandribber Bøgestammer i gyldent morgenlys · Vertikal panorering med langsom lukkertid Rose close-up Syreb(l)ad Muslingeskaller Skibsskelet

       Næste side >>